akcenti v interiora calma interior studio 3

Акценти в интериора

Постигнатата чрез акценти динамика и свежест на интериора се дължи най-вече на вярно намерените групи от арт мебели или аксесоари и на умелото им подчертаване. От голямо значение в случая е спазването на художествена мярка. Прилагането на по-едри и ярки акценти трябва внимателно да се обмисля. Неподходящите трябва смело да се изнасят. Преоразмеряването трябва да се избягва. Вместо подчертаването на основното и раздвижване на интериорната композицията такава арт мебели и вещ може да предизвика чувство за неустойчивост и хаотичност. Акцентите в интериора са контрасти, при които съпоставянето на формите е засилено, за да може чрез смяната на впечатлението да се подчертае най-главното

Интериорните акценти могат да бъдат постоянни и временни.

Постоянни акценти са пряко обвързани с подреждането на вещите в жилището Временни акценти са насочени към някакво конкретно преживяване.

Постоянните акценти в обзвежданието на дома са свързани най-вече с функционалните характеристики на интериорния дизайн.

Чрез тях подчертаваме негови части или аксеосари, които желаем да бъдат забелязани. Например масата с столовете е постоянен акцент в дневната стая. Ако в преддверието подчертаем с цвят или чрез остъкляване с витраж вратичките на дизайнерската кухня, гостът би се заблудил. Но ние остъкляваме с витраж вратата на дневната, тя изпъква и му предлага визуалната си информация. Ценните вещи, които биха придали значимост на целия интериор или на част от него, също могат да се превърнат в постоянни акценти. За тази цел те трябва рязко и отчетливо да се изтъкнат, като тяхното присъствие се подчертае по категоричен начин. Ако ще се акцентира съвременен интериор с ценна старинна вещ, тя трябва да се постави сама върху спокойно лежащ плот. Ако акцентът ще бъде картина, тя трябва да се налага със своя цвят, размери или рамка. Ако се изгражда акцент от цветя (които са често използувани местни акценти), те трябва да се групират, да привличат вниманието и да налагат своето настроение. И обратно, поставянето на старинната вещ или на картината между много други предмети или разпръсването на цветята намалява тяхната изразителност като акценти. Подобно на контраста всяко неподчертано поставяне на акцента може да доведе не до търсения ефект, а до чувство за случайност и грешка.

Временните акценти в интериора са подвижни.

Най-често това са вазите с цветя. Поставени върху мебелите или върху пода, те са основната ни възможност за временно акцентиране на различни места в него. В други случаи временните акценти са свързани с някакво семейно събитие иди тържество. Например при очакване на гости още неподредената за вечеря маса може да се подчертае чрез скъпа покривка или свещник, който ще бъде запален. Този декоративен момент трябва да се обхваща от погледите на гостите, да подсказва характера на празненството и да създава съответното настроение. Ако масата за хранене е в дневната и няма да се поднася вечеря, покривката трябва да бъде по-семпла, върху нея да няма представително подредени вещи, а да се подчертае масата за общуване или игра. Временни акценти са и подносите със сезонни плодове, поставените на лично място снимки или вещи, свързани със събитието. Местата и видът на акцентите се уточняват, като се отчитат всички правила за съчетаване на обеми, форми и цветове. Ако са неуместно подбрани или поставени, ако съперничат на водещия композиционен елемент, акцентите могат да доведат до нежелателно раздвояване на вниманието или до погрешна информация. Така например най-главното в една маса е нейният плот.

Плотът на масата винаги акцентира със своята обработка, с покривката или с някоя вещ и привлича погледа като естествена най-важна част.

Ако обаче краката на същата маса се оцветят с активен цвят или се обработят с привличаща сложност, погледът ще се колебае кое е първостепенно – плотът или постаментът, и масата ще стане неспокойна. Същото важи и за цветя, поставени в по-пъстра от самите тях ваза, за много голяма и ярка картина, окачена без връзка с основната функционална зона, за малка, второстепенна картина в силно привличаща погледа рамка и т. н. Акцентът трябва да бъде уместен.
Неправилно е например кухнята да се акцентира с голяма картина или огледало.
Те винаги ще се чувствуват чужди в нейната обстановка и никога няма да въздействуват като акценти. Но когато огледалото е над умивал-ft ника в банята или над тоалетната маса, а картината — над къта за общуване в дневната или над леглото в спалнята, те привличат вниманието и подчертават значението на своята зона. От голямо значение е и начинът, по който ще се възприема всеки акцент. Особено приятно е, когато той привлича погледа още при влизане в помещението. Не е без значение и ъгълът, под който ще се възприемат акцентите. Неприятно е например, когато хубава и изтъкната сред останалите вещи картина се възприема най-напред отстрани и едва след това се обхваща изцяло. Затова е по-добре основните акценти да са поставени срещу първите погледи върху помещението, да се въ зприемат по възможност от всичките му кътове и пред тях да няма привличащи погледа неща. Твърде опасно е в жилищния интериор да има повече от един основен акцент. При нужда от освежаване и раздвижване на отделните му кътове могат да се използуват и допълнителни, но изключително местни акценти. Те в никакъв случай не трябва да конкурират или да омаловажават основния. Да вземем за пример отново цветята. Успоредно с голямата ваза, саксия или туфа от живи цветя могат да съжителствуват и малки вазички или жардениери с малки цветя. Но те трябва или да са отдалечени от тях и да освежават само непосредственото си обкръжение, или да са поставени така, че без да се стремят да ги омаловажават, да подчертават цветните им блокове. Неприемливо е обаче пред картина, която се налага със своя сюжет, тон или размери, да се постави голяма ваза с цветя. Предизвиканото от това съжителство раздвояване на вниманието неминуемо ще омаловажи и двете.    
calma_interior

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Обадете се сега!