Интериорен дизайн и нашия характер

Какъв да бъде новият ни интериорен дизайн?

Каква е изобщо мерната единица за удобството и красотата в архитектура и интериорен дизайн. По-жизнерадостен или по-сдържан? По-интимен или по-представителен? Със съвременен характер или със стил от минали епохи?  Какво съчетание от форми и цветове подхожда на нас, на нашето семейство, на нашия характер и навици, на нашия начин за общуване?

Интериорен дизайн и преди всичко удобството ни.

Той се изгражда, за да сумира в себе си част от материалните блага на нашето време и да направи чрез тях битовите процеси в живота ни по-леки и по-нетрудоемки. Неговата здрава творческа основа е в подбора и функционалното осмисляне на вещите. Всичко в него — мебели, технически уреди, прибори и други вещи, трябва да бъде така подбрано, че пълноценно да задоволява нашите конкретни битови нужди. Елементите му трябва да се разполагат по такъв начин, че да заемат най-малко място и да се използуват с минимални усилия. Те трябва да изграждат функционалната, а успоредно с нея и естетическата му пълноценност. Най-голямата грешка, която можем да направим, е да внесем в него полунеобходими вещи само заради тяхната „красота“.

Интериорен дизай и личност.

Подборът и избора на мебели и аксеоари в вътрешния дизайн са неповторимо свързани с личния ни живот, с нашите нрави, разбирания и вкусове. Той не може и да се използува от друг, а ако се използува, след кратко време ще се преобрази, за да превърне този „друг“ в своя нов творец. Той е ансамбъл от вещи, свързани с нашите нужди и настроение. Неговото решение достига желаната висота едва тогава, когато чувството, вложено в съчетанието на отделните му елементи, надхвърли границите на полезното, тогава, когато подобно на инструментите в един оркестър удобства, форми и цветове зазвучават заедно и започват да излъчват усещане за душев ността на обитателя, усещане за настанява, каквито сме. Затова втората грешка, която можем да направим, е, да заимстваме интериора си от някое списание или да го превърнем в място за суетно кокетиране с модни символи.

Интериорен дизайн с творчество.

Тук се предлагат на обитателя необхватни възможности за творческо свързване на личните нужди с личните представи за красота. Но той не е бил и не може да се приема като област на неограничени творчески изяви. Интериорът се създава от съчетанието на две творчески идеи. Едната принадлежи на специалистите и се ограничава в създаването на пространствата и вещите. Другата принадлежи на нас обитателите, и се ограничава в съчетаването на завършени вече пространства и аксесоари. В нея са нашите, обитателските творчески възможности. Хилядолетният човешки опит вече е създал характерни представи за вида на най-удобните за ежедневието ни пространства Ви красиви аксесоари. Той ги е облякъл с безкрайно много форми и цветове, чието съчетание създава големи възможности за изява на творческото ни въображение. Затова третата грешка, която можем да направим, е да се стремим към вещи, изпълнявани по импровизирани наши проекти, вместо Към старателно съчетание на вещи от нашето съвремие.

Интериорен дизайн означва поредица от грижи.

Едни от неговите елементи са в постоянен стадий на разрушение, а други на етапно унищожение. В него винаги има нещо, което може да се добави, да се до-оправи, да се преобрази. Поради това да обитаваш, означава непрекъснато да подменяш, да поддържаш и обновяваш, да вземаш решения по технически и естетически проблеми, за които отникъде не можеш да получиш нито кратки и ясни правила, нито безпогрешни съвети; да твориш и да знаеш, че сполуките в творчеството не са много чести.
Това е част от поредицата неизвестни, които стоят зад нашата голяма грижа и нашата голяма радост във вътрешния интериор. Поредицата на известните също не е лишена от проблеми. Ако се вгледаме в стаите, които обитаваме, ще забележим, че техните размери са почти еднакви.  В пропорциите им съществуват незначителни разлики, че вратите и прозорците са поставени почти на едни и същи места. Сходни са и мебелите, тъканите, осветителните тела, а ключовете, контактите и повечето от техническите уреди почти не се различават. Това смущава и неминуемо предизвиква въпроса, каква лична творческа изява може да има при това повсеместно еднообразие. Но това е така само на пръв поглед.
Нашето време даде простор на серийното производство. Съвсем естествено се увеличиха и предпоставките за уеднаквяване на жилищните интериори. Но нашето време ни предоставя и най-големия съществувал някога асортимент от изделия.

calma_interior

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Обадете се сега!