ritym calma interior studio 1

Ритъм и равенство в интериорния дизайн

Разграничени като равенство и ритъм в обзавеждането те оказват влияние и върху естетическите качества на жилищните интериори.

Скритият чар на ритъма допринася и за естетическото обединяване на интериорните композиции, например използуването на един ритъм при подреждане на приборите за хранене, на два плата с еднакво ритмувани декоративни мотиви, поставени в различни зони на помещението, и т. н. Но прекомерната ритмична взаимообвързаност на вещите в интериора, дори тя да е постигната с различни ритми и различни носители, може да доведе до обратен ефект. Вместо непретенциозно внасяне на ненатрапващ се ред може да се стигне до схематизъм и заличаване на непосредствеността. Подредбата в обзавеждането с еднакви мотиви е приятно за гледане. Подобна констатация е направена изглежда още при първите опити на човека за разкрасяване на обкръжаващата го среда, защото чрез повторението на едни и същи орнаменти са украсени повечето от достигналите до нас древни керамични съдове и вещи. Днес възпроизвеждащите възможности на машините направиха от повторението основно изразно средство. Неговите декоративни възможности откриваме в щампите на десенираните платове на дамаските, в редиците от копчета по дрехите. Равенство има липса от порядък на повторение на едни и същи вещи, форми или декоративни мотиви. В такова взаимоотношение например са еднаквите столове, чаши, книги или прибори за хранене. С утвърждаването на серийното производство равенството все по-настойчиво навлиза в подредбата на жилищните интериори . Привлекателността на намиращите се във всеки дом еднакви мебели, фотьойли, картини с еднакви размери и рамки, чаши от един сервиз или разхвърляни броеве на едно списание произтича именно от тяхното равенство.

Красотата на равенството е в повторението.

Но в интериорния дизайни то не може да се прилага многократно. Техните размери са твърде малки, за да се стигне до привлекателността на безкрайната редица от еднакви елементи, характерна за прозорците на големите обществени сгради или за униформите на военния парад. Успоредно с чувството за устойчивост и сигур. ност, произтичащо от единството на еднообразните градивни единици, равенството внася в техните рамки и усещане за скованост и еднообразие. Ето защо равенството не е измежду често използуваните композиционни средства за съчетаване на вещите в интериора. Те са с малка повторяемост и не могат да поддържат необходимото зрително напрежение. В жилищните интериори не се внасят голям брои еднакви секционни шкафове, фотьойли, книги или картини. Винаги се търси границата, до която е възможно те да се повтарят, без композицията да стане отегчителна и монотонна. Ако повторението се налага, тези вещи не се подреждат линейно, а се съчетават в раздвижени групи.

Ритъмът е следствие от равенството.

Той възниква, когато еднакви или различни мотиви, форми или вещи се повтарят в определен ред. Оттук нататък повторението на ритмичното редуване придобива собствена естетическа сила, като придава на композицията и динамичност, и строгост. То може да се натрапва и да не се натрапва на погледа, но и в двата случая окото интуитивно схваща наличната яснота и прегледност. Затова както явните, така и дискретните ефекти на ритъма се прилагат по-често, но предимно при избора на место на по-дребни мебели. Ритмичното подреждане на обзавеждането в сравнително малките пространства на съвременните жилищни интериори е крайно трудно и е възможно само в редки случаи.

Ритъмът бива прост и сложен.

Простият ритъм е почти повторение на равенството. Той прибавя към него само еднаквостта на използуваните интервали. В прост ритъм например са подредените на равни разстояния еднакви чаши. Техният ред може да се изрази с буквите А А А А. Сложният ритъм притежава много степени. В него могат да участвуват два или повече мотиви и интервали. Ако вземем два вида чаши, но запазим интервала между тях, полученият ритъм би могъл да се изрази с буквите А Б А Б А Б. При по-широк набор от мотиви и интервали може да се получи безкрайна поредица от ритми, например АА АА АА, АББ АББ АББ, АБА АБА АБА и т. н. Със сложен ритъм са изградени много от богато десенираните платове или тапети. В такъв ритъм обикновено се подреждат чашите и приборите на подредената маса за хранене.

Ритмичното повторение може да подчертае значимостта на композицията.

Чрез него дори обикновените дребни вещи биха могли да изпъкнат и да „натежат“. Но естетическата му сила зависи най-вече от вложеното чувство за мярка. Прекомерното увеличаване на повторението може да доведе не само до намаляване на художественото въздействие, но и до вялост и схематизъм. Характерен пример в това отношение са блокчетата на паркета или декоративните мотиви на тапетите. Те придават много по-голям уют на интериорите от едноцветните настилки или стени. Но възприемани в необзаведена стая, когато са лишени от динамичното многообразие на останалите вещи, те ни навяват натрапчиво чувство за сухота. Многобройни са и примерите, които могат да се свържат с подреждането на сервизите във витрините. Ако всички елементи на един сервиз се подредят в отчетлив ритъм, може би няма да се постигне възхитителен ефект. Ако обаче този ритъм обхване само няколко елемента пред неутралния фон на останалите, би могло да се очаква по-голям успех.  
calma_interior

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Обадете се сега!