Форма и размер на мебели

Мебели с равностойни обеми и форми съжителствуват спокойно.

Такива мебели пораждат усещане за уравновесеност и ред. И обратно, еднородните мебели с различни обеми ни внушават чувство за неустойчивост.

Да си представим маса за хранене, подредена с еднакви по големина чинии, но от различни сервизи и заобиколена от различни столове, но с еднакво високи гърбове. Подредбата на тази маса няма да е съвършена, но ще е приятна и прегледна.

Същата маса ще изглежда разхвърляна и неугледна, ако се подреди с еднакво декорирани, но различни по големина чинии.

Това впечатление ще се подсили, ако и столовете около нея са с различно високи гърбове. Подобно чувство за неудовлетвореност изпитваме и при едновременното възприемане на много голям и много малък гардероб, много голяма и много малка картина и т. н.

На тези примери веднага може да се възрази: „Но нали в основата на интериорната композиция стои противопоставянето на мебели с различни обеми? За окото винаги е приятно да възприема противоположните настроения на техните очертания.“

И да се отговори: „Да, но удовлетвореност от това композиционно обединяване съществува само при съчетаването на разнородни мебели и то расте до определена граница.

От момента, в който започнат да се сумират еднородни мебели с различни обеми, тази граница се нарушава и в интериора навлиза хаотичността.

Затова и чувството за хармония ни подтиква към

закупуване в комплект или колкеция мебели на по-многобройните мебели от всеки вид.

Формите на мебелите създават второто ни впечатление за единство. За разлика от обема те могат да бъдат с различна едрина, но независимо от нея винаги трябва да са сродни. Неестетично е например в една интериорна композиция да се съчетават мебели, дамаски, тапети и осветителни тела с разнородни геометрични очертания или декоративни мотиви.

Ако се търси спокойствието на правата линия, тя трябва да преобладава над пластичния детайл и декоративните мотиви с експресивни извивки.

Ако се предпочита топлотата на криволинейните очертания, правите линии трябва да заемат второстепенно място.

Ако не може да се достави десен с подходящи орнаменти, едноцветните стени гекстил са за предпочитане пред хаоса на многообразието.

Единството на формата е основно средство за съвършенството на всяка естетическа композиция.

Равномерно подредените кръгли, правогълни, елипсовидни и многоъгълни картини винаги ни дразнят. Сложно украсеното осветително тяло стои „като на гости“ сред семплите с изчестени линии мебели. Богато орнаментираният килим търси съжителството на по-сложно изработеното обзавеждане.

Разбира се, често се налага в цялостния интериорен дизайн да се влагат и мебели с друг стилов характер, но ние сме там, за да заличим впечатлението за случайност, като или ги използуваме за акценти, или ги поставим на места, където няма да се натрапват на погледа.

Още по-трудни са случаите свещите, към които сме привързани, но които са с много неподхдящи за обстановката форми. В такива случаи е добре да имаме силата смело да отстраним всичко, което повече дразни, отколкото радва.

Проблеми ни създават и осъвременените форми и десени на класическите стилове мебели.

Пазарът често ни ги предлага, вложени в тапети, рамки, килими или богато и сложно орнаментирани декоративни мебели. Обикновено те внасят неприятно раздвоение в съвременния тон на нашите жилища. Ето защо вмебелите с безусловна художествена стойност, но с друг стилов характер се използуват крайно пестеливо, и то само като акценти в модерния интериор.

С внасянето в него на състарени красиви мебели или вещи единствено защото сега това се приема за интересно могат да се постигнат само спорни резултати.
Успоредно с формата окото сравнява и повърхностната обработка на мебелите. Използваните в случая критерии за сравнимост не се различават от тези, прилагани в ежедневието.

Както в хилядолетната история на облеклото все още няма случай в един тоалет равностойно да се съчетават лъскави и матови платове.

Така и в интериорния дизайн старателно се отбягва равностойното съжителство на матови и гланцови, твърди и пухкави, грапави и гладки повърхности.

Например в зависимост от предпочитанията ни основните мебели във всяка стая трябва да бъдат или само полирани, или само матови.

Полираните мебели се съчетават най-вече с гладки платове, блестящи осветителни тела, прибори и допълнителни вещи, а матовите с лишени от гланц по-плътностенни вещи, възлести или едротъкани завеси и мокети.

Така подобно на основния тон в една цветова гама еднородната по-върхоностна обработка ни помага при естетическото обвързване на многообразния интериорен свят.

 

calma_interior

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Обадете се сега!