• Calma Interior Studio изработва мебелите си от висококачествени материали, които са лесни за поддръжка, ако желаете да запазите за по-дълго време вида на Вашите нови мебели, молим да се запознаете с инструкциите за експлоатация описани по-долу.

  Общи инструкции за правилна експлоатация:
  1. Обзавеждането лесно може да се почисти с мек парцал и микро-фибърна кърпа.
  2. Използвайте водоразтворими почистващи продукти, чиято информация изрично посочва, че те са предназначени за използване върху мебели.
  3. Не използвайте разтворители и препарати съдържащи органични разтворители и алкохол.
  4. Отстранявайте следите от замърсяване колкото е възможно по-бързо. Пресните петна се отстраняват много по-лесно и съответно могат да изчезнат напълно!
  5. Разлята течност, конденз или остатъчна влага могат да се съберат в извивките на дръжките или до цоклите. Незабавно отстранете всякаква влага. В противен случай това може да доведе до издуване. Повреда от този тип няма да бъде приета като основание за рекламация.
  6. Никога не поставяйте нагорещени предмети направо върху работните плотове, тъй като това може непоправимо да ги увреди. Винаги използвайте предпазна подложка между работния плот и горещите повърхности.
  7. Винаги включвайте аспиратора по време на целият период на топлинна подготовка на храната, по този начин се преработва въздушният поток и се предотвратява повредата на горните кухненски модули от влагата, отделена при процеса на готвене.
  8. Не извършвайте промени по обзавеждането и конструкцията на мебелите, Вашата намеса може да наруши тяхната стабилност. За да се радвате по – дълго на мебелите, не допускайте да пренатоварите чекмеджетата и вътрешните рафтове.

  Гаранция:
  1. Мебелите закупени от нас получават 2 години гаранция при правилно спазване на инструкциите за експлоатация. При поява на дефект ние се ангажираме да извършим необходимата корекция за наша сметка.
  2. При закупуване на електроуреди от нас техните гаранции важат според условията на производителя. За възникнали повреди на електроуредите през гаранционния период, ние активно съдействаме за бързото им отстраняване.
  3. Получавате 6 месечна гаранция за ЛЕД осветление, механизми и извършен монтаж от нас.
  Като производител “Кухни София ” не носи отговорност за повреди, настъпили в резултат на неправилна експлоатация на мебелите по поръчка!

Обадете се сега!