Варианти на композиции от цветове в интериора

Под композиции на цветове се има в предвид хармоничното съчетание на цветовете, които следват закономерности, които би трябвало да се познават. Основният цвят в композицията на интериора е един и на него се подчинява тоналното изграждане на цялата композиция и по него се уточняват площите и местата на останалите цветове. Те трябва да го допълват, […]

Цветове и чувства в интериорния дизайн

Цветовете въздейсват върху чувствата на хората. За всички топлите жълти, оранжеви и червени тонове активизират човека и предизвикват бодро, жизнерадостно настроение, а тоновете с оттенъци на сиво и синьо успокояват, отморяват и създават чувство за хлад, неподвижност и тъга. Черният цвят внушава усещане за дълбочина и плътност, а когато заема големи площи, навява мрачно и […]

Как да коригираме чрез цветове в интериорния дизайн

Без променливите съчетания на цветовете  света около нас би бил недовършен и несъвършен. Цветовете не само допълват обкръжаващата ни среда, нейните форми, но са и пряк участник в настроенията, които тя ни предлага. Чрез необхватния брой на техните тонове, ролутонове и нюанси той придобива хармоничното съвършенство, с което съпътствува цялото ни съществувание. Поставени върху големи […]

Нюанси и контрасти в интериора

Възприемането на цветовете като нюанси и контрастни Когато цветовете са с еднаква светлост, наситеност или цветови оттенък, те взаимно се допълват, подчертават и повишават своята изразителност. Когато един от тях притежава качество, противоположно на останалите, той веднага изпъква и се натрапва на окото. А когато основните и противоположните качества се смесят в полуравностойни части, настъпват […]

Избор на осветително тяло

Дискретната светлина на осветителното тяло е тази светлина, която е от аплици или подвижни лампи, тя е на нощното шкафче, до работния плот в кухнята, край учебното място в детската стая, до тоалетното огледало и навсякъде в жилището, където има нужда от ограничена светлина. При всеки от тези случаи лъчите се насочват успоредно на погледа […]

Съчетание на мебели

При съчетание на мебели в цялостния интериорния дизайн, ние съзнателно или несъзнателно се сблъскваме с изразите „подхожда“ или „не подхожда“. Оценките си даваме по чувство, без да се замисляме. Ако във витрината на провансалски бюфет са подредени съдове от груба, неглазирана керамика, всеобщата ни оценка ще бъде „не подхожда“, а ако в нея са поставени […]

Форма и размер на мебели

Мебели с равностойни обеми и форми съжителствуват спокойно. Такива мебели пораждат усещане за уравновесеност и ред. И обратно, еднородните мебели с различни обеми ни внушават чувство за неустойчивост. Да си представим маса за хранене, подредена с еднакви по големина чинии, но от различни сервизи и заобиколена от различни столове, но с еднакво високи гърбове. Подредбата […]

Единство и дизайн

Първото условие за осъществяване на единство в един интериорен проект е целесъобразността на вложените в него мебели и аксесоари. Елемент на единството е материала , от който са направени мебелите. Ако си представим спалня, чиито мебели и аксесоари са в един стил, само че гардеробът е от орехова, а нощните шкафчета от иглолистна дървесина, леглото […]

Интериорна композиция

В буквален превод латинската сума compositio означава съставяне, съединение, връзка. За да се стигне до художествената завършеност на това цяло, е необходимо съчетаваните мебели да са подчинени на един композиционен център и между тях да съществуват логически връзки. Да вземем един пример от ежедневието – масата за хранене. Обикновено в нейния център се поставя основното […]

Елементи на интериорната композиция

Центриращият елемент в интерорната композиция, ни показва, че дизайнерския проект се изгражда от неравностойни елементи. Не може да се говори както за интериор само от еднакви столове или чаши, така и за композиция само от равномерно разположените квадратчета на мрежестата завеса. Както и да се подредят, тези елементи не могат да привлекат вниманието ни с […]

  • 1
  • 2
Обадете се сега!